Jakie są główne rodzaje testów osobowości?

Jeśli kiedykolwiek byłeś ciekawy swojego typu osobowości, to prawdopodobnie zrobiłeś już test osobowości. Testy osobowości są używane w wielu kontekstachod szkół przez firmy po terapie. Ale czym dokładnie są? I jak one działają? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Co to jest test osobowości?

Test osobowości to narzędzie służące do oceny różnych aspektów osobowości jednostki. Na stronie wyniki testu osobowości może być używany do określenia takich rzeczy jak wybór kariery, kompatybilność w związku i opcje leczenia terapeutycznego. Istnieje wiele rodzajów testów osobowości, każdy z nich ma swój cel.

Najpopularniejszym rodzajem testu osobowości jest. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). MBTI ocenia cztery różne obszary osobowości: ekstrawersja versus introwersja, wrażliwość versus intuicja, myślenie versus odczuwanie oraz osądzanie versus postrzeganie. Na podstawie Twoich odpowiedzi na serię pytań, MBTI zaklasyfikuje Cię do jednego z 16 różnych typów osobowości.

Inne popularne testy osobowości to. Test Wielkiej Piątki Osobowości i Test Enneagramu. Test Wielkiej Piątki mierzy pięć różnych obszarów osobowości: otwartość, sumienność, ekstrawersję, ugodowość i neurotyczność. Test Enneagram mierzy dziewięć różnych typów osobowości, opartych na tym, jak dana osoba odnosi się do otaczającego ją świata.

Jak działają testy osobowości?

Testy osobowości polegają na zadaniu serii pytań, które oceniają różne aspekty osobowości danej osoby. Pytania są zazwyczaj pytaniami wielokrotnego wyboru lub Skala Likerta (porozumienie/nieporozumienie). W zależności od testu może być od 30 do 100+ pytań. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, wyniki są sumowane i interpretowane zgodnie ze specyficznymi ramami testu

Masz duży wybór w odkrywaniu swojej osobowości

Jeśli jesteś ciekawy swojego typu osobowości, istnieje wiele różnych testów, które mogą pomóc Ci lepiej poznać siebie. Niektóre z najbardziej popularnych testów to Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Big Five Personality Test i test Enneagram. Te testy działają poprzez zadawanie serii pytań które oceniają różne aspekty twojej osobowości. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego nie spróbować jednego?

Photo of author
Interesuję się psychologią i spędzam czas na poszukiwaniu nowych wyzwań intelektualnych, aby ćwiczyć umysł i jednocześnie się relaksować.
Strona główna » Informacje praktyczne » Jakie są główne rodzaje testów osobowości?