Czy testy osobowości mogą pomóc nam lepiej poznać siebie?

Wszyscy w pewnym momencie naszego życia robiliśmy testy osobowości. Czy jest to test Myers-Briggs, aby określić nasz „typ”, czy test kolorów, aby sprawdzić, co nas motywuje, te testy mogą być zabawne i interesujące sposoby, aby dowiedzieć się więcej o nas samych. Ale czy rzeczywiście oferują one informacje, których nie możemy uzyskać z samej introspekcji? Przyjrzyjmy się bliżej.

Geneza testów osobowości

Testy osobowości mają swoje początki na początku XX wieku, kiedy to psychologowie dopiero zaczynali badać koncepcję typów osobowości. Pierwszym powszechnie znanym testem osobowości jest Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)opracowana w latach 40. przez Isabel Myers i Katherine Briggs. MBTI opiera się na teorii typów psychologicznych Carla Junga, według której istnieją cztery główne wymiary osobowości:

  • Introwersja a ekstrawersja
  • Wrażenie a intuicja
  • Myśleć lub czuć
  • Oceniać lub dostrzegać

Od momentu powstania, MBTI jest używany przez miliony ludzi na całym świecie by lepiej zrozumieć własną osobowość. Chociaż MBTI jest nadal jednym z najbardziej popularnych testów osobowości na rynku, należy zauważyć, że ma swoją część krytyków.

Krytycy twierdzą, że MBTI nie jest poparte dowodami naukowymi i że zbyt szeroko portretuje ludzi. Zwracają też uwagę, że test jest zawodny, co oznacza, że osoby, które biorą go kilka razy, mogą za każdym razem uzyskać inne wyniki.

Pomimo swoich wad, nie ma wątpliwości, że MBTI wywarł duży wpływ na sposób, w jaki myślimy o typach osobowości. W ostatnich latach pojawiła się nowa generacja testów osobowości i twierdzi, że jest bardziej dokładny i naukowy niż MBTI. Testy te, takie jak test osobowości Big Five, oparte są na badaniach empirycznych i wykazano ich rzetelność i ważność.

Co tak naprawdę mówią nam testy osobowości?

Co więc te nowe, bardziej naukowo uzasadnione testy naprawdę mówią nam o naszej osobowości? Według dr Davida Pittengera, autora książki „Can You Really Know Yourself?”, testy te mogą pomóc nam lepiej zrozumieć siebie, dostarczając „swoistej mapy drogowej do samopoznania”.

Mówi dalej, że mogą one pomóc nam uświadomić sobie nasze mocne i słabe strony, co z kolei może pomagają nam podejmować lepsze decyzje o naszych karierach, związkach i innych obszarach naszego życia

Zabawny sposób, by dowiedzieć się więcej o sobie

Testy osobowości mogą być zabawnym sposobem na dowiedzenie się czegoś więcej o nas samych, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie należy ich traktować jak ewangelii. Jeśli szukasz sposobu, aby dowiedzieć się więcej o swojej osobowości, rozważ wzięcie udziału w naukowo potwierdzonym teście, takim jak Test Wielkiej Piątki Osobowości. A przede wszystkim pamiętaj, że introspekcja to jeden z najlepszych sposobów na lepsze poznanie siebie!

Photo of author
Interesuję się psychologią i spędzam czas na poszukiwaniu nowych wyzwań intelektualnych, aby ćwiczyć umysł i jednocześnie się relaksować.
Strona główna » Informacje praktyczne » Czy testy osobowości mogą pomóc nam lepiej poznać siebie?